Τρόποι Πληρωμής

Για τη διευκόλυνση κι εξυπηρέτηση όλων των Πελατών της, η Επιχείρηση διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

Α) Πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας: Αποδεκτή από την Επιχείρηση είναι η πληρωμή μέσω καρτών Visa και MasterCard. Στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών. Με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής, ο Πελάτης θα μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος, όπου και θα του ζητηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία της κάρτας του, ήτοι ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας της. Η χρέωση πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος της εγκυρότητας της πιστωτικής κάρτας, πιστοποίηση των στοιχείων και διαθεσιμότητα του υπολοίπου, ώστε να επαρκεί για την κάλυψη της αξίας της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή απορριφθεί για οιοδήποτε λόγο, η παραγγελία δε λογίζεται ολοκληρωμένη.

Β) ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ – Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε θα πρέπει να προεξοφλήσετε την παραγγελία σας (και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα λ.χ. μεταφοράς) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας του αιτήματος παραγγελίας σας και η δέσμευση των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτήν από εμάς, στο λογαριασμό της εταιρείας μας που εμφανίζονται στη φόρμα παραγγελίας και στο e-mail που θα λάβετε αμέσως μόλις επεξεργαστεί η παραγγελία σας, αναφέροντας ως αιτιολογία τον κωδικό παραγγελίας σας.

Εν συνεχεία θα πρέπει να μας αποστείλετε αντίγραφο της συγκεκριμένης κατάθεσης μέσω e-mail στο renelib@hotmail.com . Μετά τη λήψη έγκυρου αντίγραφου κατάθεσης του συνολικού ποσού ακολουθείται η διαδικασία της επεξεργασίας και της επιβεβαίωσης παραγγελίας και σας αποστέλλονται τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή/και τα μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση μη λήψης αντιγράφου εντός 3 ημερολογιακών ημερών ή μη λήψης έγκυρου αντιγράφου κατάθεσης του συνόλου του ποσού, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αζημίως και η σύμβαση πώλησης θα λογίζεται ως μηδέποτε καταρτισθείσα. Θα σας αποστέλλεται σχετικό μήνυμα ακύρωσης του αιτήματος παραγγελίας σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης της παραγγελίας σας μέχρι την αποστολή του(ων) προϊόντος(ων) θα ακολουθείται διαδικασία άτοκης επιστροφής των χρημάτων σας, κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας με έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους επικοινωνίας (άρθρο 3 γ ανωτέρω) προκειμένου να μας δώσετε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση.

Γ) Με αντικαταβολή του ποσού πληρωμής κατά την παραλαβή των προϊόντων. Η παραγγελία του Πελάτη ολοκληρώνεται κι αποστέλλεται άμεσα στην Επιχείρηση και ο Πελάτης καταβάλλει το ποσό πληρωμής στο σημείο παράδοσης της παραγγελίας, επιβαρυνόμενος μόνον για την Ελλάδα με το σχετικό κόστος ύψους 6 ευρώ, για την Κύπρο με το ποσό των 12 ευρώ ανά παραγγελία. Όταν επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής η αντικαταβολή ο Πελάτης επιβαρύνεται μόνον με τα έξοδα αυτής της επιλογής όπως αναλύθηκαν ανωτέρω και δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.